Notícies

Costa de Marfil

L'equip de JFARQUITECTES viatja a Côte d'Ivoire per un nou possible projecte de rehabilitació d'un edifici emblemàtic.

Projecte Sancho

Enllestint el projecte executiu del nou Tanatori de Sancho de Ávila de la ciutat de Barcelona. Un edifici de més de 12.000 m2 construïts. Ha estat anunciat públicament el dia 1 de Novembre.

Equip

Toyo Ito

"Sólo cuando estoy allí... me doy cuenta de lo que he hecho"